Disclaimer 

 

 

Informatie

Deze website geeft onze persoonlijke visie en mening weer. Informatie die op deze website geplaatst wordt, is volkomen vrijblijvend van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Gebruik van de beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoording van de bezoeker van deze website. De informatie op deze website heeft alleen een informatieve bedoeling, het is bedoeld als persoonlijk notitie van zaken die wij belangrijk vinden.

  

Auteursrechten

De op deze site gepubliceerde teksten en afbeeldingen, zijn eigendom van windhondenkennel Du Mont Carmel, tenzij anders vermeld en ons toestemming is verleend deze te plaatsen. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, te verspreiden of anderzijds te gebruiken, zonder toestemming van de auteur(s) en eigenaars.

Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken wij u om via een bericht contact met ons op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.

  

Links

De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, zijn geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website.

 

Contact

Wilt u contact met ons opnemen naar aanleiding van informatie op deze website of over de inhoud van de website, dan kunt u dat doen via een bericht op de contactpagina. Reclame, spam, dreigementen, fysiek geweld worden niet op prijs gesteld. Alleen mail voorzien van een volledige naam en een geldig retour e-mail adres wordt serieus gelezen.

 

Website bezoek

Als u deze website bezoekt gaat u ermee akkoord dat er informatie over uw bezoek wordt vastgelegd. Deze informatie wordt slechts gebruikt voor statistische en administratieve doeleinden. Nooit zullen e-mail adressen of andere ontvangen informatie van u gebruikt worden voor spam of marketing doeleinden zonder voorafgaande toestemming.

 

Inhoud disclaimer

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht fouten in spelling en/of grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste. Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. 

Wij behouden ten alle tijden het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht. Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.